§1 Ärlighet
Deltagare måste vara ärlig. Ingen får ljuga.

§2 Tävlingens mål
Deltagare skall hitta bilnummer. Det första numret som skall ses är 001. Därefter skall deltagare se nummer 002. På samma sätt skall alla nummer upp till 999 ses.

Först till 999 vinner. Numren skall ses i ordning. Nummer som är sedda enligt §3 och giltiga enligt §4 räknas.

§3 Sedda nummer
Ett nummer är sett när deltagare1 får syn på det, personligen. Inga hjälpmedel eller media är tillåtna. Således är nummer som syns genom kikare, i spegel, på foto, i tidningstryck och liknande icke sedda. Däremot är naturligtvis glasögon och kontaktlinser tillåtna. För deltagare som deltar samtidigt och på samma plats som annan deltagare gäller reglerna under sektion a i denna paragraf.
a) Om två eller fler deltagare samtidigt ser samma nummer äger endast den som ser numret först rätt att få numret betecknat som sett. För att försäkra sig om att övertyga de andra deltagande om att man är först, äger deltagare rätt att utbrista uttrycket "min bil!!!". Om skrikande deltagare samtidigt pekar på berörd bil, är det endast denne deltagare som äger rätt att se numret.

§4 Giltiga nummer
För att ett nummer skall vara giltigt skall följande kriterier vara uppfyllda:
Numret skall sitta på en plåt, eller motsvarande, avsedd att identifiera ett landgående fordon, en så kallad nummerplåt. Således är skyltar placerade på bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer och lastbilar tillåtna.
Numret skall vara en kombination av tre siffror.
De tre siffrorna skall stå i en följd på plåten, ej åtskilda av bokstäver eller skiljetecken. Således är kombinationerna E3R55 och DD3-22 ej giltiga.

De tre siffrorna skall vara de enda på plåten förekommande siffrorna. Således är kombinationerna 388 BG4 och G43 X311 ej giltiga.

§5 Rapportering
Rapportering skall ske via forumet eller på annat sätt åtminstone var 14:e dag, gärna oftare. Skulle deltagare inte kunna rapportera inom 14 dagar, exempelvis på grund av vistelse i ett annat land, eller femtioårskalas eller liknande, skall detta anmälas i förväg. Då kan dispens lämnas.